Hiện nay công ty chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự thêm

Nếu có nhu cầu, chúng tôi sẽ có văn bản thông báo trên website.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.